Skip to content

Het waarom

Als kind doorlopen wij allemaal de ‘waarom’-fase. “Waarom regent het?” “Waarom moet ik naar bed?” Als volwassenen bedienen we ons ook van deze vraag: “waarom krijg ik geen promotie”, “waarom moet de hele motor vervangen worden”, “waarom kost dit toestel hier veel meer?” Het is een gezonde instelling die tot de beste resultaten leidt, nieuwe inzichten brengt en persoonlijke groei mogelijk maakt.

Naar mijn mening is het belangrijk om kritisch en assertief te zijn. Vreemd genoeg houdt deze instelling vaak op als we een arts bezoeken. Waarom heb ik astma, eczeem, hoofdpijn of slaapstoornissen? Deze vraag wordt maar zelden gesteld en nog minder vaak beantwoord.

Symptoombestrijding

Het gevolg hiervan is dat de klacht vaak als het probleem wordt gezien. Dat is jammer, want vaak vormt de klacht juist een aanwijzing voor de oorzaak; het onderliggende probleem. Door enkel het symptoom te behandelen, kan de onderliggende klacht/ziekte zich vaak verder uitbreiden. Ofwel, dweilen met de kraan open. De klachten verdwijnen tijdelijk of worden door chronisch gebruik van medicatie onderdrukt. Dit gaat meestal langdurig goed, maar kan eventueel leiden tot pathologie of ouderdomsziekten. De onderliggende, werkelijke aandoening is immers nooit behandeld.

Holistische gezondheidsvisie

De holistische gezondheidvisie wil zeggen dat het gehele lichaam in al zijn uitingsvormen (lichaam, zenuwen, organen, bloedvaten, houding, belasting, voeding, gedrag/psyche e.d.) beschouwd wordt bij het begrijpen van het ontstaan van een klacht. In de praktijk komt het erop neer dat naar de oorzaak van de klacht wordt gezocht. Genezing volgens deze zienswijze kan dan ook een permanente verbetering teweegbrengen en hierdoor ouderdomsziekten voorkomen en de levenskwaliteit verbeteren.