Skip to content

Wat is te genezen?

Het liefst zou ik hier een uitgebreide opsomming willen geven van de aandoeningen waarop de complementaire geneeskunde invloed kan uitoefenen. Dit is echter zinloos omdat het uiteindelijk gaat om de oorzaak van de klacht en niet om de symptomen (die door de reguliere gezondheidszorg benoemd worden omdat ze het aangrijpingspunt vormen).

Indien u bijvoorbeeld loopklachten heeft vanwege de amputatie van uw been, is volledige genezing mijns inziens uitgesloten.

Ontstaat de loopklacht echter door een doorbloedingsprobleem, een verstoring in de mineraalhuishouding, een drukfenomeen in uw onderbuik, een beklemde zenuw of iets dergelijks, is behandeling en genezing wel degelijk mogelijk.

Dezelfde redenatie is eveneens van toepassing op herhaalde oorontstekingen, diabetes, allergieën, krampen, hoge bloeddruk, wisselende ontlasting of chronische diarree.

U kunt het best telefonisch contact met me opnemen voor meer informatie over het behandelen van klachten. Anders komt dit uiteraard tijdens het eerste consult ter sprake.

Nog een vuistregel: is een lichaamsfunctie verwijderd, versleten of afgestorven door langdurige ziekte of operatief ingrijpen (nier, galblaas, schildklier, eilandjes van Langerhans, e.d.), kan de functie niet hersteld worden en kunt u geen volledige genezing verwachten. Het proces steunen of optimaliseren is dan nog vaak wel mogelijk.

Gaat de klacht helemaal weg?

Ook hier kan maar moeilijk een antwoord op gegeven worden, het ligt immers aan de oorzaak van uw klacht. Soms is volledige genezing mogelijk en komt de klacht voor de rest van uw leven niet meer terug.

Vaak is het echter zo dat de klacht beheersbaarder en daardoor dragelijker wordt. Blijft u volharden in uw schadelijke gewoonte, dan kan de klacht ook weer terugkomen. De keus is aan u. Tevens moet u er rekening mee houden dat er een zwakkere plek kan overblijven op de plaats waar zich de oorspronkelijke klacht bevond.

Dit geldt ook voor langdurig ingenestelde ouderdomsziekten. Vaak is verlichting van pijn en ongemak mogelijk, maar houd er rekening mee dat klachten kunnen stapelen en dat niet alle klachten (of leefomstandigheden) verbeterbaar zijn.